Kinh doanh cửa hàng sửa chữa máy tính tại nhà như thế nào? (phần 1)


Posted On May 17 2020 by

Chi phí đầu tư cho một cửa hàng sửa chữa máy tính tại nhà thường ít hơn so với việc mở mặt tiền cửa hàng mặt tiền. Do đó đây là một lựa chọn kinh doanh bước đầu thông minh cho bạn.

Dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà giúp các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ duy trì thiết bị máy tính. Tùy thuộc vào chuyên môn của bạn, bạn có thể sửa chữa các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tíh, thực hiện loại bỏ vi rút hay tăng tốc độ tính toán,… Sau đây là các bước cần thiết cho bạn để bắt đầu kinh doanh một cửa hàng sửa chữa máy tính tại nhà.

1. Lên kế hoạch kinh doanh

Bước đầu tiên bạn cần viết kế hoạch kinh doanh cho cửa hàng sửa chữa máy tính tại nhà của bạn. Mô tả đào tạo và chuyên môn của bạn trong việc sửa chữa các vấn đề máy tính cụ thể trong phần đầu tiên. Bạn cũng cần ;iệt kê tất cả các chi phí ban đầu cần thiết cho cửa hàng, chẳng hạn như vật liệu và vật tư và chi phí tiếp thị trong phần thứ hai.

Trong kế hoạch kinh doanh của bạn cũng nên bao gồm kế hoạch tiếp thị với thông tin chi tiết về các loại khách hàng mục tiêu, địa điểm để quảng cáo và cách để tăng lượt giới thiệu từ khách hàng hài lòng,… Kế hoạch kinh doanh cũng nên thêm phần trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và các nhiệm vụ hàng ngày.

2. Xin giấy phép kinh doanh

Để hợp thức hóa cho việc kinh doanh của mình, bạn cần xin giấy phép kinh doanh phù hợp cho cửa hàng của mình. Nếu bạn không có nhiều kiến thức về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với các văn phòng kinh doanh/hỗ trợ các vấn đề luật để được hỗ trợ.

Kinh doanh cửa hàng sửa chữa máy tính tại nhà như thế nào?

Last Updated on: May 17th, 2020 at 10:24 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram