Các doanh nghiệp viễn thông cần tham gia xử lý và bóc gỡ mã độc

Posted On Feb 19 2019 by
Các doanh nghiệp viễn thông cần tham gia xử lý và bóc gỡ mã độc

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có yêu cầu gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, nhằm xử lý tình hình lây nhiễm mã độc; phòng, chống nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet cần phát hiện, cảnh báo, khuyến cáo xử lý thiết bị của người dùng bị lây nhiễm mã độc. Đồng thời phải tham gia …


Luật an ninh mạng là động lực phát triển cho các doanh nghiệp

Posted On Jul 3 2018 by
Luật an ninh mạng là động lực phát triển cho các doanh nghiệp

Vào ngày 12/6 vừa qua, Luật an ninh mạng đã chính thức được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Với 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; Luật còn quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan quan. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ sẽ là một trong những đối tượng trực tiếp chịu tác …