Sự thành lập của các công ty nổi tiếng toàn cầu

Posted On Sep 6 2019 by

Rất nhiều công ty nổi tiếng toàn cầu được thành lập nên khi người sáng lập đang còn rất trẻ tuổi, là sinh viên trong các trường đại học, là cầu thủ bóng đá hay là các nhân viên đang làm tại một công ty nào đó. Họ sáng lập các công ty như một nghề tay trái, nhưng rồi bằng tài năng của mình, những dự án phụ này lại phát triển lớn mạnh và trở thành những cái tên nổi tiếng của toàn cầu. Facebook Bạn có biết rằng, khi mới bắt đầu, Facebook chỉ là một dự …


Có 8 doanh nghiệp Việt Nam đang cho Facebook và Google thuê máy chủ

Posted On Nov 12 2018 by
Có 8 doanh nghiệp Việt Nam đang cho Facebook và Google thuê máy chủ

Theo quy định của Luật An ninh mạng, những loại dữ liệu cần lưu trữ ở Việt Nam gồm có thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ và dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra. Dựa vào đó, không phải toàn bộ các dữ liệu được truyền đưa trên không gian mạng phải lưu trữ tại Việt Nam. Thực tế cũng cho thấy, chúng ta không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới quy định lưu trữ dữ …