Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang luồn lách để chuyển giá

Posted On Apr 13 2018 by
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang luồn lách để chuyển giá

Ngày 6/2 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp (Tổng cục Thống kê) – Phạm Đình Thuý đã thừa nhận về tình trạng tồn tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang sử dụng nhiều biện pháp để lách luật, chuyển giá và trốn thuế. Điều này gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và tạo nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp khối FDI và các doanh nghiệp còn lại. Về …