Vấn đề đấu thầu đặt cược bóng đá của doanh nghiệp tại Việt Nam

Posted On Feb 25 2019 by
Vấn đề đấu thầu đặt cược bóng đá của doanh nghiệp tại Việt Nam

Theo nhà cái Vwin cập nhật từ quy định của pháp luật Việt Nam, kể từ tháng 3.2017, các doanh nghiệp được tổ chức thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Trình tự thẩm định hồ sơ đấu thầu được thực hiện rất nghiêm ngặt. Theo đó, Bộ TC phải thành lập đoàn công tác liên ngành gồm liên bộ và UBND cấp tỉnh nơi các doanh nghiệp đăng ký đầu tư để kiểm tra thực tế tại địa bàn kinh doanh đặt cược và trụ sở chính của các doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp tham gia đấu thầu …