Tìm phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Posted On Mar 11 2019 by
Tìm phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế hiện nay, khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, cả phương án được đưa ra trong Dự thảo để lấy ý kiến cũng tiếp tục nhận được nhiều thắc mắc còn bỏ ngỏ. Thay vì chỉ xét đến quan hệ sở hữu trong phân loại nhà đầu tư của Luật Đầu tư hiện hành, Dự thảo đề xuất bổ sung khái niệm “Tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài” …