5 mẹo để kinh doanh trực tuyến thành công (phần 1)


Posted On Nov 3 2020 by

Không ít doanh nhân mới bắt đầy và những người kinh doanh ở các giai đoạn phát triển kinh doanh khác nhau không hoặc không thể nắm bắt đầy đủ những gì cần thiết. Sau đây là năm mẹo thành công trong kinh doanh trực tuyến.

1. Hãy là chính mình

Doanh nghiệp của bạn là một phần mở rộng của bạn, bất kể nó lớn hay nhỏ ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ thành công hay thất bại bởi cách người khác nhìn nhận về thương hiệu của bạn và cuối cùng là cảm nhận của họ khi kinh doanh với bạn. Tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn (dịch vụ khách hàng, tạo sản phẩm, văn phòng hỗ trợ) phải tôn trọng các giá trị của bạn.

Quan điểm kinh doanh trước đây cho rằng mọi người thường thích làm ăn với những người mà họ ‘biết, thích và tin tưởng’. Quan điểm này thậm chí còn đúng hơn ngày nay. Ngay cả với những công ty lớn nhất, mọi người cũng muốn thấy CEO đứng ra đại diện cho công ty và phát biểu thay mặt công ty.

Tính xác thực là chìa khóa cho kinh doanh trực tuyến thành công. Bạn phải là chính mình, chỉ bạn mới biết điều gì phù hợp với bạn và đối tượng mục tiêu của bạn, nhưng một điều có thể đảm bảo sự thất bại là không xác thực.

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi trở thành người đại diện cho doanh nghiệp của mình, bạn vẫn muốn tạo ra một số kiểu cá tính để đại diện cho công ty và thương hiệu của mình và nhân cách hóa doanh nghiệp của bạn càng nhiều càng tốt.

2. Phân phối quá mức

Đặt điểm chuẩn cho chính bạn với các sản phẩm và dịch vụ của bạn và cố gắng vượt qua chúng, đơn giản như vậy.

Điều này đặc biệt quan trọng với các dịch vụ ban đầu của bạn, bởi vì ấn tượng ban đầu mạnh mẽ có thể có nghĩa là sẽ có nhiều khách hàng suốt đời.

5 mẹo để kinh doanh trực tuyến thành công

Last Updated on: November 3rd, 2020 at 6:23 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram