50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 bị đề xuất loại bỏ


Posted On Oct 15 2017 by

Ngày 11/10 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp cùng với các Bộ, ngành tổ chức Hội thảo “Rà soát hàng hóa nhóm 2 và các văn bản quy phạm pháp luật về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu”. Theo đó, trong buổi hội thảo, các Bộ, ngành đã báo cáo sơ bộ về tình hình rà soát danh mục các loại hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của từng bộ, ngành, để chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thông qua đó sẽ giảm bớt các chi phí, thủ tục cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hội thảo “Rà soát hàng hóa nhóm 2 và các văn bản quy phạm pháp luật về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu”

Theo quy định, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản và môi trường.

Thực tế hiện nay, các hoạt động công tác kiểm tra chuyên ngành thông quan hàng hóa vẫn còn rất nhiều khó khăn và tốn kém chi phí cho doanh nghiệp như: Quy định yêu cầu công bố phải phù hợp; kiểm tra chồng chéo; mất thời gian kiểm tra chuyên ngành danh mục hàng hóa. Chính vì vậy, bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về chứng nhận hợp quy, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Luật hiện nay.

Song song với đó, Bộ cũng đề nghị các cơ quan ban ngành cần chủ động rà soát lại danh mục hàng hóa nhóm 2 và đề xuất loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan thuộc phạm vi quản lý của mình.

Last Updated on: October 15th, 2017 at 9:43 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram