Bất cập trong quy định của Luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện


Posted On Jun 25 2017 by

Tại hội thảo Điều kiện kinh doanh 2017 do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức vừa qua, một trong những vấn đề được lưu tâm nhất chính là điều kiện kinh doanh. Theo CIEM, từ năm 2003 đến năm 2014, khi ban hành Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp đã không có thêm cải cách nào được thực hiện mà thành công với những điều kiện kinh doanh được quy định trước đó.

Luật về ngành nghề kinh doanh
Theo đó, hiện nay cả nước có khoảng 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tương ứng với mỗi ngành nghề lại có các ngành nghề con (ước tính khoảng 600 ngành nghề) với điều kiện kinh doanh kèm theo. Trong đó, hai lĩnh vực bất cập nhất hiện nay chính là 29 ngành thuộc sự quản lý của Bộ Giao Thông và 28 ngành nghề của Bộ Công thương.
Theo đó, Nghị định 86/2014/ND-CP quy định về điều kiện kinh doanh ngành taxi, vận tải theo hợp đồng phải đáp ứng theo quy định và được Sở Giao thông vận tải phê duyệt, tuy nhiên, điều này đã trực tiếp loại bỏ 70% các doanh nghiệp vận tải nhỏ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp lớn chiếm hữu thị trưởng, vô hình chung đã làm giảm đi sự lựa chọn dịch vụ đối với khách hàng, ảnh hưởng đến nguồn thu chung.
Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định việc kinh doanh vận tải phải có đủ diện tích đất làm bãi đỗ xe, điều này cũng gây nên bức xúc cho chủ doanh nghiệp khi các thành phố chưa có chủ trương quy hoạch đất để làm bãi đỗ xe, nếu tự doanh nghiệp đứng ra làm thì sẽ rất khó. Điều này gây nên tình trạng các tổ chức, cá nhân làm giấy tờ giả để đưa các bãi đất hoang vào quy hoạch nhằm mục đích lôi kéo các doanh nghiệp kinh doanh trên đó.
Ngoài ra, luật quy định việc quy hoạch giới hạn số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn là không phù hợp, vì không thể áp dụng số lượng của thành phố này đối với thành phố khác, lưu lượng tham gia giao thông là khác nhau hoàn toàn…

Last Updated on: August 14th, 2017 at 12:40 pm, by Reginald Horton


Written by Betty M. Ingram