Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp về chống lẩn tránh phòng vệ thương mại


Posted On Aug 2 2018 by

Bộ Công thương vừa mới ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT đi cùng Thông báo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp.

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp về chống lẩn tránh phòng vệ thương mại

Theo đó, những hàng hoá thuộc đối tượng điều tra là các sản phẩm thép cuộn và thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7213.99.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 và 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia/vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Bộ Công Thương giao cục Phòng vệ thương mại ban hành bản câu hỏi điều tra để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo Điều 82 của Nghị định 10/2018/NĐ-CP có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, thời hạn điều tra vụ việc không quá 6 tháng, kể từ khi Bộ ra quyết định điều tra. Với trường hợp đặc biệt, thời hạn có thể được gia hạn một lần không quá 6 tháng.

Căn cứ Điều 83 của Nghị định 10/2018/NĐ-CP về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại quá trình điều tra có xác định ra vi phạm.

Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo và yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng điều tra cần quan tâm về khả năng biện pháp phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được áp dụng đối với ngành hàng đó.

Với các tổ chức, cá nhân quan tâm muốn tiếp cận sâu hơn về thông tin vụ việc có thể đề nghị gửi đơn đăng ký bên liên quan về Cục Phòng vệ thương mại trong thời gian tiến hành điều tra vụ việc.

Last Updated on: August 2nd, 2018 at 3:16 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram