Bộ Tài Chính kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng


Posted On Dec 30 2018 by

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, năm 2019 sẽ tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, các sòng bài, đặc biệt là lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Bộ Tài Chính kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng

Trong năm 2018, Vụ Tài chính ngân hàng đã tham mưu tới Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các phương án lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, áp dụng quy định của Luật đấu thầu đồng thời lấy ý kiến công chúng để trình Bộ ban hành 2 Thông tư đối với lĩnh vực xổ số nhằm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý đối với hoạt động kinh doanh này.

Đối với việc quản lý, giám sát, Vụ Tài chính ngân hàng đã tham mưu về định hướng phát triển thị trường xổ số cũng như ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh của Vietlott sau 2 năm hoạt động kinh doanh. Trước đó, Vũ đã hướng dẫn Vietlott triển khai nhiều hoạt động liên quan đến hợp đồng BCC, đảm bảo thị trường xổ số và trò chơi có thưởng phát triển lành mạnh, ổn định theo đúng định hướng mà Nhà nước đề ra.

Ngoài ra, Vụ cũng tập trung xử lý nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số, casino, đặt cược.

Trong năm tới, đơn vị sẽ hoàn thiện lại kế hoạch, nêu chi tiết cụ thể từng tháng đối với các công việc liên quan đến cơ chế, chính sách, đặc biệt là công tác quản lý, giám sát để từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân, từng phòng, từng tháng để có kế hoạch triển khai. Dự kiến sẽ có khoảng 20-30 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực này.

Last Updated on: December 30th, 2018 at 9:40 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram