Các Bộ, ngành nêu ý kiến về dự án casino Phú Quốc trị giá 50.000 tỷ đồng


Posted On Jan 10 2019 by

Theo nhà cái Happy8, dự án casino do CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc hiện đang được Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể Thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Kiên Giang nêu ý kiến trong giai đoạn thẩm định hồ sơ.

Các Bộ, ngành nêu ý kiến về dự án casino Phú Quốc trị giá 50.000 tỷ đồng

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 50.000 tỷ đồng, tương đương 2,249 tỷ USD. Hiện tại đã giải ngân 27.562 tỷ đồng, chiếm 55,12% tổng vốn đầu tư đăng ký tại quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sau khi đi vào hoạt động, casino sẽ có 100 bàn trò chơi, 1.000 máy trò chơi, địa điểm kinh doanh là Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phứ hợp Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thời gian kinh doanh là 20 năm kể từ ngày 05/11/2018. Trước mắt, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất này và cho phép công ty được quyết định chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng thực tế kinh doanh theo đúng quy định của Chính phủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã đáp ứng 7/7 thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, 5/5 điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Doanh nghiệp được thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại điểm kinh doanh casino trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị phía doanh nghiệp cần điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự để kinh doanh casino theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Last Updated on: January 10th, 2019 at 9:56 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram