Các điều kiện để thành lập công ty kinh doanh casino đúng quy định


Posted On Oct 4 2019 by

Theo nghị định số định 03/2017/NĐ-CP về ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/03/2017, thì các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể kinh doanh casino hợp pháp.

Nếu bạn có ý định mở doanh nghiệp kinh doanh casino thì hãy lưu ý những điểm sau để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật:

– Để thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực casino, cần đảm bảo vốn đầu tư cho doanh nghiệp ít nhất là 2 tỷ USD.

– Phải có giấy chứng nhận của các cơ quan có thẩm quyền về dự án có yếu tố kinh doanh casino.

– Cung cấp các phương án và biện pháp cụ thể để có thể giảm thiểu các tác động xấu từ hoạt động kinh doanh casino.

– Chỉ được hoạt động kinh doanh casino ở các địa điểm mà đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Bạn cũng cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về các yêu cầu đối với địa chỉ kinh doanh casino.

– Phải có giấy phép đăng ký đầu tư về dự án mà trong đó có hoạt động kinh doanh casino. Hãy nhớ rằng kinh doanh casino chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi kèm theo dự án về khu dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí tổng hợp kèm với các hạng mục đầu tư tối thiểu như: khách sạn, khu vui chơi giải trí,  khu du lịch, thương mại, trung tâm tổ chức hội nghị….

– Doanh nghiệp cần phải đăng ký kinh doanh về ngành nghề 920 – 9200: Hoạt động xổ số, cá cược, đánh bạc

 – Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân số vốn đầu tư tối thiểu là 50% tổng số vốn đầu tư của dự án đã được đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tại quyết định chủ trương đầu tư; có khu vực cụ thể, rõ ràng để bố trí Điểm kinh doanh casino.

– Có người quản lý và điều hành điểm kinh doanh casino;

– Có phương án hoạt động kinh doanh rõ ràng.

Last Updated on: October 4th, 2019 at 3:42 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram