Các điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp


Posted On Oct 12 2019 by

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư năm 2014, quy định các yêu cầu để thành lập doanh nghiệp cũng như yêu cầu kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký các ngành nghề kinh doanh đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, không đăng ký các ngành nghề bị cấm theo điểm a, khoản 1, Điều 28 của Luật Doanh nghiệp.

Trước đây, khi Luật Doanh nghiệp 2005 còn hiệu lực đã quy định cụ thể về ngành, nghề và điều kiện kinh doanh. Theo đó, các doanh nghiệp phải có hoặc  thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể:

– Có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các chứng nhận bảo hiểm về trách nhiệm nghề nghiệp, các yêu cầu về vốn pháp định.

– Với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì tại Luật Doanh nghiệp 2005 yêu cầu phải có các điều kiện như: bản sao chứng chỉ hành nghề của người làm quản lý, xác nhận về vốn pháp định tại thời điểm đăng ký kinh doanh.

Các quy định trên tại Luật Doanh nghiệp 2005 dẫn đến điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện rất dễ bị lẫn lộn với các điều kiện về thành lập doanh nghiệp

Sự nhầm lẫn trên được loại bỏ khi mà Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ra đời. Với luật này, các điều kiện kinh doanh về ngành, nghề có điều kiện được thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sẽ thành lập doanh nghiệp trước, chỉ khi nào kinh doanh đúng những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì lúc ấy mới phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh tương ứng. Như vậy, nếu như doanh nghiệp có ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc những ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo Điều 6 của Luật Đầu tư thì doanh nghiệp đã đảm bảo các điều kiện liên quan đến ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Last Updated on: October 12th, 2019 at 4:14 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram