Các điều kiện về tên của doanh nghiệp dự kiến thành lập


Posted On Oct 25 2019 by

Khi thành lập doanh nghiệp, đầu tiên bạn cần đặt tên cho doanh nghiệp của bạn. Đó sẽ là cái tên gắn liền với công ty, sự nghiệp của bạn, vì vậy rất nhiều người muốn đó phải là một cái tên thật đặc biệt và ý nghĩa. Tuy nhiên không phải muốn đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào cũng được, mà nó cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật, trong đo cần thỏa mãn các quy định từ Điều 38 đến Điều 42 của Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, tên của doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo cùng chữ số, ký hiệu, gồm có 2 thành tố theo thứ tự là loại hình của doanh nghiệp và tên riêng.

Bên cạnh đó, tên doanh nghiệp cũng không được vi phạm những điều sau:

– Không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký;

– Không được sử dụng tên của cơ quan nhà nước, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hay đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, để làm tên riêng của doanh nghiệp dù là toàn bộ hay một phần tên (trừ trường hợp được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị, tổ chức đó)

– Không được sử dụng các từ ngữ hay ký hiệu vi phạm vào truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức hay vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc

Ngoài ra, chủ doanh nghiệp nên chọn trước một vài cái tên sau đó tham khảo tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tra cứu tên các doanh nghiệp đang hoạt động để tránh bị trùng lặp, đảm bảo đúng quy định. 

Last Updated on: October 25th, 2019 at 2:48 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram