Các doanh nghiệp IT đối mặt với hai con đường dẫn đến AI


Posted On Dec 28 2020 by

Các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp Công nghệ thông tin sẽ không còn cần phải tự xây dựng AI cho mình nữa. Đây là cách thị trường sẽ hình thành trong tương lai.

Các tổ chức đi đầu trong làn sóng big data, máy học và trí tuệ nhân tạo ban đầu thường phải tự vạch ra con đường của mình. Các nhà lãnh đạo công nghệ bên trong các tổ chức này đã thuê các nhà khoa học dữ liệu xuất sắc để xây dựng nền tảng khoa học dữ liệu của riêng họ bằng cách tập hợp các công cụ và công nghệ nguồn mở.

Nhưng trong khi một số doanh nghiệp có thể tiếp tục xây dựng nền tảng của riêng mình, thì sự phát triển của thị trường trong không gian dữ liệu, máy học và AI đang thiết lập một số con đường dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn cho các nhà lãnh đạo khác, giúp tổ chức của họ có được chỗ đứng bằng những công nghệ này.

Các doanh nghiệp IT đối mặt với hai con đường dẫn đến AI
Các doanh nghiệp IT đối mặt với hai con đường dẫn đến AI

Andrew Bartels, Phó chủ tịch kiêm phân tích viên phục vụ các chuyên gia CIO tại Forrester Research cho biết: Sẽ có hai con đường để các doanh nghiệp có được phần mềm AI. Những người tiên phong sẽ tiếp tục tự xây dựng để gia tăng tốc độ tiếp cận thị trường và sự khác biệt. Đó là một con đường khá tốn kém, nhưng họ sẽ chỉ tìm thấy giá trị khi theo đuổi nó. Trong khi đó, các tổ chức khác trong tương lai sẽ đi theo con đường khác. Con đường thứ hai sẽ là đợi các nhà cung cấp hiện có thêm chức năng liên quan vào các sản phẩm hiện có. Theo thời gian, đây sẽ là con đường chiếm ưu thế hơn.

Điều này cũng có một lợi ích lớn. Phần mềm AI này sẽ được đưa vào các ứng dụng phần mềm mà các doanh nghiệp đã và đang sử dụng. Chức năng này sẽ được các nhà cung cấp phát hành dưới dạng bản cập nhật miễn phí. Đối với những người sẵn sàng chờ đợi, AI sẽ đến với các ứng dụng hiện có của bạn.

Last Updated on: December 28th, 2020 at 3:24 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram