Các doanh nghiệp viễn thông cần tham gia xử lý và bóc gỡ mã độc


Posted On Feb 19 2019 by

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có yêu cầu gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, nhằm xử lý tình hình lây nhiễm mã độc; phòng, chống nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Các doanh nghiệp viễn thông cần tham gia xử lý và bóc gỡ mã độc

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet cần phát hiện, cảnh báo, khuyến cáo xử lý thiết bị của người dùng bị lây nhiễm mã độc. Đồng thời phải tham gia các chiến dịch xử lý, bóc gỡ mã độc trên diện rộng do Cục An toàn thông tin phát động; phối hợp xử lý, bóc gỡ mã độc ra khỏi hệ thống thông tin trên phạm vi mạng lưới của mình theo yêu cầu của Cục An toàn thông tin;…

Đối với các tổ chức tài chính, tín dụng; tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; các tổ chức, doanh nghiệp khác có hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, phòng chống nguy cơ lây nhiễm mã độc;…

Cục An toàn thông tin; Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Thanh tra Bộ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Hiệp Hội An toàn thông tin Việt Nam; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW… các tổ chức, doanh nghiệp khác có hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân người dùng phải có trách nhiệm phối hợp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị trên.

Last Updated on: February 19th, 2019 at 4:40 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram