Cần có phương án đồng bộ và gỡ tắc cho công ty cổ phần


Posted On Jun 22 2019 by

Theo khảo sát, doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn do cổ phiếu nằm lâu và sâu dưới mệnh giá. Thế nhưng, bên cạnh lý do giá cổ phiếu giảm sâu dưới mệnh giá, doanh nghiệp hiện còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác.

Theo đó, mục tiêu lớn nhất hiện nay của công ty cổ phần là được tiếp cận với kênh huy động vốn dài hạn. Thế nhưng, nếu lên sàn nhiều năm mà không huy động được vốn thì việc lên sàn đối với doanh nghiệp không có ý nghĩa khi họ phải tuân thủ thêm nhiều nghĩa vụ nhưng khả năng huy động vốn không được cải thiện. Đây chính là rào cản khiến nhiều doanh nghiệp hiện nay có tâm lý băn khoăn chưa biết cách ứng xử đúng đắn.

Từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp, chuyên gia đều mong đợi hệ thống quy định pháp lý cần sớm có những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được chào bán cổ phần dưới mệnh giá để việc chào bán theo quy luật thị trường, thuận mua vừa bán. Mặc dù vậy, sau bao nhiêu lâu vẫn chưa có hướng dẫn pháp lý cụ thể nào để tháo gỡ bế tắc này.

Theo ý kiến của một số chuyên gia, nếu muốn tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá, nếu chỉ sửa Luật Chứng khoán thôi là chưa đủ mà cần phải sửa luôn cả Luật Doanh nghiệp. Theo đó, chúng ta cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Doanh nghiệp như quy định về vốn điều lệ tại Khoản 29, Điều 4; Điểm a, Khoản 1, Điều 100:…

Mặc dù vậy, điều này đòi hỏi Chính phủ cần có sự chỉ đạo đối với các cơ quan chức năng nhằm rà soát, xem xét nội dung của dự thảo Luật Chứng khoán với dự kiến sửa đổi Luật Doanh nghiệp đã sớm được đưa vào chương trinh trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 nhằm xử lý vấn đề dựa trên tính khả thi, thống nhất.

 

Last Updated on: June 22nd, 2019 at 8:46 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram