Có 8 doanh nghiệp Việt Nam đang cho Facebook và Google thuê máy chủ


Posted On Nov 12 2018 by

Theo quy định của Luật An ninh mạng, những loại dữ liệu cần lưu trữ ở Việt Nam gồm có thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ và dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra. Dựa vào đó, không phải toàn bộ các dữ liệu được truyền đưa trên không gian mạng phải lưu trữ tại Việt Nam.

Có 8 doanh nghiệp Việt Nam đang cho Facebook và Google thuê máy chủ

Thực tế cũng cho thấy, chúng ta không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới quy định lưu trữ dữ liệu trong nước và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tuỳ vào mỗi nơi mà Chính phủ có thể yêu cầu lưu trữ các loại dữ liệu không giống nhau.

Hiện tại, hai hãng công nghệ lớn nhất thế giới hiện nay là Google và Facebook đều đã thuê máy chủ tại Việt Nam. Cụ thể, Google thuê khoảng 1.781 máy chủ, Facebook thuê khoảng 441 máy chủ tại 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước.

Thông qua hình thức này, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí kinh doanh, tăng mức tốc độ truy cập đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, các nhà mạng còn có thể tiết kiệm kinh phí khi phải mua băng thông quốc tế.

Xét trên yếu tố kỹ thuật, việc lưu trữ dữ liệu trong nước được tiến hành dễ dàng khi công nghệ cho phép, đặc biệt là công nghệ điện toán đám mây.

Thống kê cho thấy, có khoảng 50 triệu người Việt Nam đang sử dụng Facebook và hơn 60 triệu người sử dụng Google. Đi cùng với quy định cởi mở cho phép doanh nghiệp thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân…ngay tại Việt Nam đã giúp hai ông lớn này thu về lợi nhuận cho mình hàng triệu USD mỗi năm.

Last Updated on: November 12th, 2018 at 5:57 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram