Có hơn 8.000 doanh nghiệp mới thành lập trong đầu năm mới


Posted On Feb 13 2020 by

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu năm 2020, có tổng 8.270 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 267.000 tỷ đồng. Nếu tính bình quân thì mỗi doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn này có vốn là hơn 32 tỷ đồng, tăng đến 115,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so sánh với cùng kỳ trong năm trước thì số lượng doanh nghiệp đăng ký có giảm tuy nhiên lại có sự tăng trưởng vượt bậc về vốn đăng ký so với 04 năm gần đây nhất.

Theo ghi nhận thì số lĩnh vực mà doanh nghiệp thành lập giảm đi so với cùng kỳ năm trước là mảng bán buôn – bán lẻ, y tế, khai khoáng, xây dựng và công nghiệp chế biến.

 Một trong những nguyên nhân giảm về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là do khoảng thời gian này trùng đúng vào dịp Tết Nguyên đán, dẫn đến việc số lượng doanh nghiệp giảm 17,9% còn số lượng lao động giảm  giảm 21,7%. Bù lại, vốn bổ sung vào nền kinh tế tăng lên đến gần 77%. Ngoài ra, có hơn 3600 doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh tăng lượng vốn đã đóng góp thêm khoảng 234.000 tỷ đồng và có 8.470 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước

Về số lượng doanh nghiệp giải thể thì trong tháng 01/2020, có tổng số hơn 1600 doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục. Chủ yếu những doanh nghiệp giải thể là các công ty có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như: bán buôn, xây dựng, công nghiệp chế biến và dịch vụ việc làm. Ngoài ra, cũng có đến 11.700 doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh có thời hạn trong thời gian này.

Last Updated on: February 13th, 2020 at 1:28 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram