Điều kiện thành lập công ty kinh doanh casino


Posted On Aug 9 2018 by

Sau nhiều năm đưa ra dự thảo, kể từ năm 2017, pháp luật Việt Nam chính thức hợp pháp hoá kinh doanh casino thông qua Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/03/2017. Vậy pháp nhân muốn thành lập công ty kinh doanh casino cần lưu ý điều gì? Theo nguồn tin từ M88 casino, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh casino

Theo quy định, điều kiện để được thành lập công ty kinh doanh casino gồm:

+ Doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ được phép tổ chức kinh doanh casino tại một điểm duy nhất đã được cấp phép bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Điểm kinh doanh casino cần phải tuân thủ các điều kiện đã được quy định.

+ Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino bởi cơ quan có thẩm quyền.

+ Những hoạt động kinh doanh casino chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp với các hạng mục đầu tư tối thiểu theo quy định như: khách sạn, khu du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị…với vốn đầu tư tối thiểu là 2 tỷ USD.

+ Có phương án và biện pháp kinh doanh khả thi, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

+ Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

+ Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu đạt 50% tổng vốn đầu tư của dự án đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; bố trí riêng khu vực phù hợp để làm Điểm kinh doanh casino;

+ Đảm bảo người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino được cấp giấy chứng nhận liên quan.

Last Updated on: August 9th, 2018 at 6:57 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram