Điều kiện thành lập doanh nghiệp thể thao


Posted On Mar 26 2019 by

Cùng với xu hướng phát triển chung của xã hội, nhiều doanh nghiệp đã và đang quan tâm nhiều hơn đến việc kinh doanh ngành nghề thể thao. Sau khi cắt bỏ và điều chỉnh, những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hiện nay về điều kiện kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập doanh nghiệp thể thao

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Có nhân viên chuyên môn khi kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định tại Nghị định 142/2018/NĐ-CP và Nghị định 106/2016/NĐ-CP.

Đối với những cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao đặc biệt thuộc một trong các trường hợp dưới đây bắt buộc phải có người hướng dẫn theo quy định:

+ Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao;

+ Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt cuộc có hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định.

Đối với những cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm cần đáp ứng đủ nhân viên chuyên môn

+ Người hướng dẫn đáp ứng tiêu chuẩn theo các VBPL có liên quan;

+ Nhân viên cứu hộ;

+ Nhân viên y tế thường trực hoặc có văn bản thoả thuận với cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Về việc bảo đảm điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, pháp luật quy định:

+ Doanh nghiệp cần phải bảo đảm duy trì các điều kiện theo quy định tại Nghị định này trong suốt quá trình kinh doanh;

+ Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, cơ sở khác mới được phép kinh doanh hoạt động thể thao.

Last Updated on: March 26th, 2019 at 3:39 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram