Điều kiện về hồ sơ và lệ phí đăng ký doanh nghiệp hợp lệ


Posted On Nov 8 2019 by

Để thành lập một doanh nghiệp bạn cần phải đáp ứng và tuân thủ nhiều điều kiện đúng với quy định của pháp luật, trong đó có điều kiện về hồ sơ và lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những nội dung cụ thể về 2 vấn đề trên.

 Điều kiện về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 15, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xem là hợp lệ khi hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và có nội dung kê khai đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các nội dung được kê khai trong hồ sơ đăng ký. Còn cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ.

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà thành phần của hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau.

 Điều kiện về nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Trừ một số trường hợp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì người chủ hay người thành lập doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Địa điểm để nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể trực tiếp tại cơ quan bạn đăng ký kinh doanh hoặc có thể chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp doanh nghiệp vì một số lý do mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả số tiền lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 47/2019/TTT-BTC, Các lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần, bao gồm: Cấp mới, cấp lại hoặc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Last Updated on: November 8th, 2019 at 1:51 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram