Doanh nghiệp chờ đợi Luật PPP


Posted On May 23 2018 by

Theo tình hình thực tế hiện tại, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đặc biệt là dự án đầu tư theo loại hợp đồng BOT có thể kéo dài 20-30 năm, tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chỉ mới dừng ở cấp nghị định.

Doanh nghiệp chờ đợi Luật PPP

Bộ KH&ĐT hiện đang hoàn thiện để trình Chính phủ hồ sơ đề xuất xây dựng Luật PPP trong quý 1/2018, nếu được Quốc hội thông qua chương trình này, dự kiến đầu năm 2020 Luật có thể báo cáo Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Theo định hướng ban đầu, Luật PPP sẽ tập trung giải quyết đến một số nhóm vấn đề chính gồm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án PPP; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án PPP; công khai, minh bạch thông tin trong quá trình đầu tư; trình tự, thủ tục đầu tư; biện pháp thu hút đầu tư; tính pháp lý của hợp đồng…

Nhiều chính sách mới dự kiến đưa vào luật PPP hứa hẹn sẽ làm thay đổi tư duy và cách thức làm dự án PPP hiện nay. Đơn cử như thay vì không bố trí được nguồn lực nhà nước mới chuyển sang làm PPP như hiện nay, ta sẽ chọn các dự án “khả thi” nhất để ưu tiên làm PPP, nếu thị trường làm ngơ mới quay lại sử dụng vốn nhà nước..

Ngoài ra, nhiều nhóm chính sách sẽ giúp minh bạch, công khai tối đa quá trình lựa chọn nhà đầu tư hay thực hiện dự án PPP, tập trung vào hợp đồng PPP.

Sự ra đời của Luật PPP hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi bình đẳng giữa Nhà nước và doanh nghiệp, hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và đối tượng chịu tác động trực tiếp từ các dự án.

Last Updated on: May 23rd, 2018 at 8:24 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram