Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang luồn lách để chuyển giá


Posted On Apr 13 2018 by

Ngày 6/2 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp (Tổng cục Thống kê) – Phạm Đình Thuý đã thừa nhận về tình trạng tồn tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang sử dụng nhiều biện pháp để lách luật, chuyển giá và trốn thuế. Điều này gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và tạo nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp khối FDI và các doanh nghiệp còn lại.

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang luồn lách để chuyển giá

Về mặt lý thuyết, doanh nghiệp FDI đang là “mỏ vàng” để tạo ra lợi nhuận lớn nhất so với khối doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Thế nhưng, thực tế cho thấy những đóng góp này lại thấp hơn các loại hình khác. Lý do là bởi doanh nghiệp FDI ở một số các địa phương sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị hay điện tử viễn thông…đều được miễn thuế đối với các hoạt động như: 3 năm đầu chỉ phải nộp thuế 10%, 9 năm tiếp theo là hạn mức 50%.

Tính trung bình, thuế thu nhập doanh nghiệp nói chung của nhóm doanh nghiệp nay còn khoảng 20-25%, trong 30 năm qua, các doanh nghiệp FDI đóng cao nhất cũng chỉ khoảng ½ so với các doanh nghiệp khác. Điều này đã dẫn đến đóng góp của khối doanh nghiệp FDI cho Nhà nước bị thấp hơn so với nhóm còn lại.

Trước bối cảnh hiện tại, để thu hút đầu tư nước ngoài rất nhiều địa phương đã có những chính sách ưu đãi cụ thể như miễn giảm các loại thuế cho các doanh nghiệp FDI với thời gian miễn giảm khác nhau. Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả cao nhất, Chính phủ nên sớm có chính sách quy định các địa phương không được ưu đãi vượt khung từ đó tạo ra công bằng trong thu hút FDI ở tại địa phương.

Last Updated on: April 13th, 2018 at 6:51 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram