Doanh nghiệp e ngại với dự Luật PPP


Posted On Jun 21 2018 by

Bộ KH&ĐT đã xây dựng dự Luật Đầu tư nhằm đáp ứng hình thức đối tác công tư (PPP), khắc phục các bất cập về hình thức đầu tư này là rất cần thiết. Đặc biệt là việc thu thập những ý kiến đóng góp trực tiếp từ doanh nghiệp, nhà đầu tư rất quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.

Doanh nghiệp e ngại với dự Luật PPP

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, ý kiến từ phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư về Luật đầu tư thèo hình thức đối tác công tư vẫn khá dè dặt.

Lý giải điều này, theo Bộ Tài chính, quy định trong luật PPP mang tính chất nguyên tắc, khung. Nội dung quy định mang tính chất kĩ thuật được cụ thể hoá thông qua các quy định và Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành…

Bộ Tư Pháp nhận định, việc bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, bảo đảm rủi ro về chính sách, dự luật cần phải được cân nhắc vô cùng cẩn trọng. Theo thông tin từ NHNN, hiện tại, quy mô dữ trự ngoại hối của Việt Nam đang thấp hơn mức tối thiểu theo thông lệ quốc tế, do đó, việc bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ các dự án PPP cần được áp dụng trên cơ sở bảo đảm an toàn dữ trự ngoại hối quốc gia.

Rất nhiều ý kiến khác nhau kể từ khi dự thảo PPP ra đời, thậm chí là về những nguyên tắc cơ bản, một mặt cho thấy sự chưa kĩ lưỡng của nội dung soạn thảo, mặt kia đang dần hé lộ sự phức tạp trong việc tìm tiếng nói chung cho hình thức đầu tư PPP.

Last Updated on: June 21st, 2018 at 10:22 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram