Doanh nghiệp phản đối Luật phòng chống tác hại rượu bia


Posted On Mar 28 2019 by

Tại Hội thảo về cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia và khuyến nghị của các tổ chức phi chính phủ đối với dự án luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhiều doanh nghiệp đã không đồng tình với việc ban hành Luật có liên quan.

Doanh nghiệp phản đối Luật phòng chống tác hại rượu bia

Tại Việt Nam, tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại đang khá cao với 44,2% nam giới và 1,2% nữ giới sử dụng rượu, bia ở mức có hại. Chính vì vậy, sử dụng rượu, bia đang là trở ngại lớn trong việc đạt được 13/17 mục tiêu và 52 chỉ tiêu phát triển bền vững.

Kể từ khi Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia được lấy ý kiến, lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ đã nhận được 10 thư kiến nghị/góp ý của 6 tổ chức trong nước và quốc tế gửi tới. Đa phần đều thể hiện mong muốn có một chính sách phòng, chống tác hại rượu bia hiệu quả/tốt nhất. Ngoài ra là một số góp ý về tên Luật, quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại tài trợ, quy định hạn chế tính có sẵn của mặt hàng rượu bia và sự tiếp cận đói với người dưới 18 tuổi…

WHO đã chứng minh rằng, việc sử dụng rượu bia không có ngưỡng an toàn. Vì vậy, mục tiêu của Luật là điều chỉnh, phòng ngừa mặt tác hại do sử dụng chúng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quy định các biện pháp phòng, chống tác hại liên quan đến giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại.

Về phần tài chính, nhiều ý kiến đóng góp cho rằng có thể trích phần trăm thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng rượu bia, thực hiện quản lý theo đúng nguyên tắc khoa học, lập và phát triển quỹ cho triển khai phòng chống tác hại rượu bia trong nội dung của phòng chống bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Last Updated on: March 28th, 2019 at 2:47 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram