Doanh nghiệp sẽ không được phép in hóa đơn từ năm 2018


Posted On Aug 7 2017 by

Ngày 04/08 vừa qua, Bộ Tài Chính đã công bố dự thảo Nghị định Quy định về hóa đơn bán hàng quá, cung ứng dịch vụ thay thế nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2015 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

in hóa đơn

Dựa theo dự thảo, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sẽ chủ động in hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền và đến thời điểm định kì sẽ chuyện cho cơ quan thuế. Theo kinh nghiệm ở các nước trên thế giới thì hình thức hóa đơn giấy vẫn tồn tại song song cùng với loại hình hóa đơn điện tử tại các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ…

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn khi triển khai hình thức này là cần hạn chế các đối tượng đặt in, tự in hóa đơn, điều này sẽ gây ra sự khó kiểm soát cho cơ quan quản lý chức năng. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải thực hiện trong 6 tháng dưới sự hỗ trợ của cơ quan thuế địa phương để chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Những doanh nghiệp không có nhu cầu mua hóa đơn quyển vì ít sử dụng thì làm đề xuất với cơ quan thuế để cấp lẻ hóa đơn do cơ quan thế tự in để sử dụng. Đối với ngành hàng đặc thù sử dụng tem, vé, thẻ thì tổ chức vẫn thực hiện theo đúng trình tự hiện hành…

Vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều, do đó để thực hiện được việc này, Bộ Tài chính sẽ còn phải cân nhắc rất nhiều để tạo ra một hành lang pháp lý bảo vệ các doanh nghiệp cũng như các cá nhân liên quan, tránh thất thoát gây ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước.

Last Updated on: August 7th, 2017 at 1:36 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram