Doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019 tăng cao


Posted On Jan 17 2020 by

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong cả nước có tổng 138.100 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 1,73 triệu tỷ đồng. So với năm trước, số lượng doanh nghiệp tăng 5,2& và số vốn tăng 17,1%. Bình quân, mỗi doanh nghiệp có vốn điều lệ là 12,5 tỷ đồng. Nếu tình cả số vốn đăng ký thêm của hơn 40.000 doanh nghiệp thì số vốn bổ sung thêm hơn 4 triệu tỷ đồng.

Số lượng các doanh nghiệp quay lại hoạt động cũng tăng cao, đạt trên 39.000 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và chờ làm thủ tục giải thể cũng tăng mạnh với 28.700 và 43.700 doanh nghiệp.

 Ước tính hiện nay có khoảng 760000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo mục tiêu đã đặt ra, vào cuối năm 2020 sẽ có khoảng một triệu doanh nghiệp hoạt động trên cả nước. Trước sự giải thể, phá sản của hàng chục nghìn doanh nghiệp hàng năm, thậm chí có nhiều tên tuổi lớn, các bộ ngành đã đề xuất nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng của các doanh nghiệp, làm sao để tăng về lượng nhưng phải đảm bảo về chất, phát triển bền vững. Theo đó, vào giữa tháng 07/2019, Bộ Tài Chính đã đề xuất Quốc hội xem xét việc miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thành lập mới từ hộ kinh doanh trong vòng 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, thuế suất 15% sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu không quá 3 tỷ đồng mỗi năm và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội không quá 10 người mỗi năm. Còn thuế 17% sẽ áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ có doanh thu không quá 50 tỷ đồng mỗi năm và số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội không quá 100 người mỗi năm.

Last Updated on: January 17th, 2020 at 6:31 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram