Doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục nợ BHXH


Posted On Apr 26 2018 by

Theo báo cáo từ BHXH Việt Nam, hiện tổng số nợ BHXH phải tính lãi là 5.737 tỷ đồng, dưới mức 3% so với kế hoạch thu BHXH được giao và giảm 0,8% so với năm 2016.

Doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục nợ BHXH

Năm 2017, ngành BXH đã thực hiện hơn 4.000 cuộc thanh tra tại các DN và đơn vị nợ kéo dài. Tuy nhiên, sau một thời gian ra quyết định xử phạt, cho đến nay vẫn chỉ có hơn 40% DN đồng ý khắc phục, 8.000 DN đang trốn nợ BHXH với tổng số tiền là 2.000 tỉ đồng. Số tiền này theo đánh giá sẽ rất khó để thu hồi.

Ngành bảo hiểm VN đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức lớn khi nhiều trường hợp chủ DN bỏ trốn hoặc các DN giải thể, phá sản, DN chấm dứt hoạt động nhưng sau khi thanh lý tài sản đã không còn khả năng chi trả nợ BHXH. Điều đáng lo ngại ở đây chính là chưa có khung pháp lý để giải quyết quyền lợi BHXH cho người lao động trong các đơn vị và DN này.

Trước thực trạng đó, các cơ quan BHXH đang phải nỗ lực phân loại các trường hợp nợ đọng BHXH. Theo đó, đối với những DN nộp chậm dưới 1 tháng sẽ bị nhắc nhở; nộp chậm từ 2-3 tháng bắt đầu tính lãi; chậm từ 3 tháng sẽ bị thanh trà và ra quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế tình trạng nợ BHXH kéo dài, Bộ LĐ-TB-XH đang bắt đầu soạn thảo Nghị định về quản lý thu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Dự thảo gồm 4 chương, 16 điều với mục đích giải quyết quyền lợi về bảo hiểm của NLĐ trong các DN giải thể, phá sản, đặc biệt là các DN có chủ bỏ trốn. Vấn đề về nguồn kinh phí xử lý cũng sẽ được quy định rõ ràng.

Last Updated on: April 26th, 2018 at 5:09 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram