Gợi ý các cách đặt tên công ty


Posted On Feb 25 2017 by

1. Đặt tên công ty từ tên cá nhân:
Tên công ty có thể lấy từ tên của chủ doanh nghiệp hoặc từ ghép tên của những người đồng sở hữu doanh nghiệp. Điều này có lợi ích là thương hiệu của chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ luôn đi cùng với nhau. Tuy nhiên, một nhược điểm bạn có thể cân nhắc là tên công ty sẽ mang màu sắc cá nhân nên nhiều người sẽ đánh giá chưa thực sự chuyên nghiệp. Khi công ty lớn mạnh, những nhân viên chủ chốt sẽ có cảm giác vai trò của mình không được ghi nhận và giảm tinh thần đóng góp vào sự phát triển của công ty.

tên công ty

2. Đặt tên từ lĩnh vực kinh doanh của công ty:
– Bạn có thể đặt tên liên quan đến sản phẩm hoặc chính công dụng của sản phẩm ví dụ như:
+ Công ty TNHH thẩm mỹ Quỳnh Mai
+ Công ty TNHH Thực Phẩm An Toàn
+ Công ty TNHH Đất Lành
Ưu điểm của việc đặt tên này là nghe đến tên gọi, khách hàng có thể biết ngay công ty làm về lĩnh vực gì một cách dễ nhớ nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà ngành nghề kinh doanh của công ty cũng sẽ có sự giới hạn. Nếu công ty muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh lúc nãy sẽ cần phải đổi tên.
3. Đặt tên công ty có yếu tố tiếng nước ngoài hoặc từ viết tắt:
Một số tên công ty sử dụng tiếng Anh như Luxury Door, Vinalink, Vinamilk….
Ưu điểm của việc sử dụng tên tiếng Anh là tạo cảm giác có yếu tố nước ngoài, việc tiệp cận ra thị trường nước ngoài sẽ dễ dàng hơn cũng như trong nước, sẽ tạo ấn tượng hơn đối với các khách hàng hay đối tác trong nước.

Last Updated on: August 14th, 2017 at 12:39 pm, by Reginald Horton


Written by Reginald Horton