Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội


Posted On Sep 22 2018 by

Theo Đề án mới nhất vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành về việc “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020” sẽ có thêm nhiều giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp gia nhập thị trường.

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2018-2020, các đối tượng gồm: tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp; các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn…đều thuộc phạm vi được hỗ trợ của TP.Hà Nội.

Các nội dung thuộc đề án gồm: hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hỗ trợ công tác kế toán, mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp khởi sự; hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực…

Bên cạnh đó, TP sẽ xây dựng các nội dung theo cơ chế và chính sách riêng như: tuyên truyền, phổ biến những chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo các Bộ, ban ngành đối với các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đây sẽ là động lực thúc đẩy đồng thời tăng cường nhận thức của các hộ kinh doanh và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp trong bối cảnh hoà nhập thế giới như hiện nay.

Last Updated on: September 22nd, 2018 at 3:22 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram