Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


Posted On Nov 20 2017 by

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, những băn khoăn về thủ tục hành chính rườm rà, tăng chi phí khi muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành DN sẽ được thông qua loại bỏ và thay bằng nhiều chính sách khuyến khích cụ thể.

Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối với các hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành DN, theo dự thảo sẽ có các quy định chi tiết về nội dung, hồ sơ và các quy trình cho các hộ có nhu cầu chuyển đổi. Thông qua những hướng dẫn này, nghị định mới sẽ tạo ra cơ chế hỗ trợ minh bạch, rõ ràng và giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính. Cụ thể, khi chuyển đổi, các hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, DNNVV cũng được miễn lệ phí đăng ký DN tại cơ quan đăng ký kinh doanh và phí cung cấp thông tin đăng tải lần đầu tiên tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bên cạnh những chính sách về thủ tục và lệ phí, các hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN cũng nhận được nhiều cơ chế hỗ trợ chung dành cho các đối tượng này.

Cụ thể, khi chuyển đổi, các DN này sẽ được hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí khi tham gia các khóa đào tạo khởi sự DN và quản trị DN.

Đối với đào tạo nghề, các DNNVV được giảm 50% chi phí đào tạo nâng cao tay nghề cho nhóm đối tượng người lao động có trình độ sơ cấp và trung cấp thuộc danh mục nghề trọng điểm quốc gia. Với đào tạo trực tiếp, nhà nước cũng sẽ hỗ trợ 50% chi phí đào tạo cho các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất và chế biến.

Last Updated on: November 20th, 2017 at 9:03 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram