Hoàn thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho nước ngoài


Posted On Nov 21 2018 by

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu kí kết với bên nước ngoài sẽ không phải chịu thuế GTGT.

Hoàn thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho nước ngoài

Cụ thể, theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế, trường hợp nguyên liệu hàng hoá nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu không phải là hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Nguyên nhân là bởi, nguyên liệu, hàng hoá nhập khẩu này khi xuất khẩu sẽ không còn giữ nguyên được trạng thái cơ bản ngay từ đầu. Do đó, nếu hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì số thuế GTGT đã nộp sẽ được xác định là số thuế nộp thừa và được hoàn thuế tại cơ quan Hải quan.

Trường hợp hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu không theo hợp đồng gia công ký kết với bên nước ngoài thì doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế theo quy định. Khi xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì doanh nghiệp mới được hưởng hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu.

Các giấy tờ, thủ tục liên quan đến giải quyết hoàn thuế sẽ được xử lý thông qua cơ quan Hải quan và cơ quan thuế tuỳ thuộc vào hồ sơ thực tế của doanh nghiệp.

Last Updated on: November 21st, 2018 at 5:38 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram