Khó đạt được chỉ tiêu cổ phần hoá 44 doanh nghiệp trong năm 2017


Posted On Sep 15 2017 by

Năm 2017-2020, Chính Phủ đã phê duyệt dự án hoàn thành cổ phần hoá 127 doanh nghiệp nhà nước, trong đó chỉ tiêu năm 2017 là 44 DN.

cổ phần hoá doanh nghiệp

Tuy nhiên, đến hết tháng 8 năm 2017, con số đó mới đạt được 18 doanh nghiệp nhà nước trong đó có 4 tổng công ty là Sông Đà, IDICO, Becamex Bình Dương, Thanh Lễ Bình Dương. Riêng trong tháng 8, dự án cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đã được phê duyệt. Cùng thời điểm đó, giá trị doanh nghiệp cũng đã được công bố và các cơ quan chức năng đang xây dựng phương án cổ phần hoá để trình cấp Chính phủ phê duyệt 12 doanh nghiệp bao gồm cả những doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu tất lớn như: 3 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tổng giá trị vốn chủ sở hữu vào khoảng 90.000 tỷ đồng; 1 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 24.000 tỷ đồng. Song song với đó, 14 doanh nghiệp khác cũng đang được thẩm định giá trị doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhận định rằng, trong năm 2017 sẽ có thể hoàn thành cổ phần hoá 38 doanh nghiệp và khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ban cũng cho biết, nếu gộp cả doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp thì tính đến tháng 8/2017, đã có 36 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, trong số đó có 16 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Trong 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại 26 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách là 863,8 tỷ đồng (tương đương 95,1% so với cùng kỳ năm 2016), thu về 11.815,3 tỷ đồng (bằng 416,44% so với cùng kỳ năm 2016), bao gồm cả giá trị thoái vốn của Công ty cổ phần sữa Vinamilk.

Last Updated on: September 15th, 2017 at 8:51 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram