Làm gì khi doanh nghiệp bị nhái thương hiệu?


Posted On Jul 16 2019 by

Thời gian gần đây, tình trạng doanh nghiệp bị nhái thương hiệu diễn ra thường xuyên và công khai, đặc biệt là các dự án bất động sản lớn thường bị những công ty nhỏ mượn hình ảnh và thông tin về để quảng cáo cho sản phẩm của mình.Việc này đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lớn cùng những tổn thất đi kèm mà hầu hết các đơn vị vẫn chưa biết cách để xử lý phù hợp.

Theo quy định tại Điều 42, Luật Doanh nghiệp và Điều 17, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, tên doanh nghiệp không được trùng hay gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký. Nếu doanh nghiệp thành lập sau cố tình vi phạm thì doanh nghiệp trước có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký nhãn hiệu bao gồm tên riêng, tên dự án, tên sản phẩm thì sử dụng cơ chế bảo hộ theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp khác vi phạm (sử dụng trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên dự án, tên sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp bất động sản) thì doanh nghiệp thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ thông qua việc trưng cầu giám định, gửi đơn đề nghị cơ quan nhà nước xử lý và xử phạt, yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế…

Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký nhãn hiệu thì cần căn cứ vào trường hợp cụ thể có thể sử dụng cơ chế khác với đối tượng khác. Trường hợp doanh nghiệp không thể chờ đợi việc mình không đăng ký nhãn hiệu nhưng có thể được bảo hộ thông qua việc cấp văn bằng bảo hộ.

Trường hợp tên miền Việt Nam, việc đăng ký cần tuân thủ nguyên tắc “ai đăng ký trước thì được cấp trước” đồng thời “bình đẳng không phân biệt”…Nếu doanh nghiệp có các hành vi vi phạm hoặc giống tới mức nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp bất động sản thì người đăng ký không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan tới tên miền đó.

 

Last Updated on: July 16th, 2019 at 4:18 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram