Luật chứng khoán sẽ sửa đổi điều luật trong sai phạm về quản trị của lãnh đạo


Posted On Oct 14 2017 by

Thực tế hiện nay cho thấy, vẫn có nhiều doanh nghiệp niêm yết sai phạm trong vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Tổ soạn thảo Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ đề xuất điều chỉnh các hình thức xử phạt theo hướng mạnh hơn để tăng tính răn đe Do đó, một số thành viên Tổ soạn thảo Luật Chứng khoản sửa đổi sẽ đề xuất điều chỉnh các hình thức xử phạt theo hướng mạnh hơn để tăng tính răn đe.

Luật chứng khoán

Rất nhiều dấu hiệu sai phạm tại nhiều công ty niêm yết như: Mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, sử dụng vốn sai mục đích, tăng vốn “ảo” hay không minh bạch thông tin…tuy nhiên, sau các đợt thanh kiểm tra của cơ quan quản lý, có rất ít quyết định xử phạt được ban hành; các hình thức chủ yếu là phạt tiền giá trị thấp bởi hành lang pháp lý hiện nay cũng đang quy định khá “nhẹ nhàng”.

Điển hình, một số nhà đầu tư đã có những bức xúc khi bị nhiều doanh nghiệp “rút ruột” thông qua tăng vốn ảo bằng phát hành cổ phần để hoán đổi lấy doanh nghiệp khác, tài sản khác. Đã có nhiều trường hợp cơ quan chức năng vào cuộc nhưng lại không kết luận được nội dung sai phạm bởi vì trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được ban hành đúng luật, có văn bản định giá doanh nghiệp hoán đổi/mua lại được ký bởi tổ chức định giá độc lập. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn tăng vốn trước khi đại chúng hóa và niêm yết do đó cơ quan thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán không có cơ sở pháp lý để xử phạt.

Trên thực tế, đã có nhiều quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến các lỗi quản trị, chủ yếu là lỗi về giao dịch với người có liên quan, không công bố thông tin hoặc công bố không kịp thời…nhưng mức xử phạt khá nhẹ và đối tượng cũng chỉ tập trung vào doanh nghiệp chung chung.

Last Updated on: October 14th, 2017 at 5:18 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram