Luật doanh nghiệp thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp khó khăn


Posted On Feb 27 2018 by

Tại buổi Hội thảo Thách thức thay đổi chính sách với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào ngày 7/12 vừa qua, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, một môi trường kinh doanh tốt không chỉ phục vụ riêng cho mỗi loại hình doanh nghiệp riêng, không hình thành 2-3 khu vực trong nền kinh tế. Tuy nhiên cứ 5-7 năm Việt Nam lại thay đổi luật khiến doanh nghiệp không chịu nổi và càng lúc càng khó khăn trong việc vận hành kinh doanh.

Luật doanh nghiệp thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp khó khăn

Tại thời điểm hiện nay, nhiều chính sách của chúng ta đang thay đổi, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp. Một môi trường kinh doanh tốt không chỉ phục vụ cho mỗi một loại hình doanh nghiệp như FDI thế nhưng môi trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại phải chịu những chính sách khá khó khăn, chưa kể đến nhiều thách thức từ rủi ro chính sách đến rủi ro thị trường và cạnh tranh không lành mạnh.

Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần phải đưa ra chính sách, luật rắn chắc, có tính dài hạn và hạn chế tối đa việc sửa đổi và bổ sung.

Theo bà Phạm Chi Lan đánh giá, việc ban hành các khung chính sách đang ngày càng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nếu trước đây chỉ có các Thông tư, Nghị định, Luật điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế, cải cách kinh tế thì đến nay, Việt Nam đã có thêm nhiều Nghị quyết của TW Đảng như việc phát triển kinh tế tư nhân, giảm bớt biên chế,…

Ngoài Chỉ thị, Quyết định, Chính phủ Việt Nam còn tiếp tục duy trì Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải cách bộ máy, cải cách khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nay đến hết năm 2030, tức là Chính phủ cũng đang tính toán những bước đi dài hơn về cải cách, giảm tải điều kiện và rào cản kinh doanh.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là phải tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các DN. Không thể cứ ngày một ngày hai lại thay đổi khiến các DN xoay trở không kịp, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế.

Last Updated on: February 27th, 2018 at 8:50 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram