Luật an ninh mạng là động lực phát triển cho các doanh nghiệp


Posted On Jul 3 2018 by

Vào ngày 12/6 vừa qua, Luật an ninh mạng đã chính thức được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Với 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; Luật còn quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan quan. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ sẽ là một trong những đối tượng trực tiếp chịu tác động của Luật.

Luật an ninh mạng là động lực phát triển cho các doanh nghiệp

Theo thống kê, vào năm 2016, cả nước có tổng số 24.501 doanh nghiệp CNTT, trong số đó bao gồm cả khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước. Tổng doanh thu lĩnh vực này ước tính đạt hơn 1.500.000 tỷ đồng và được đánh giá là có mức tăng trưởng nhanh của nền kinh tế.

Để đáp ứng các quy định của Luật An ninh mạng, hiện nay, doanh nghiệp nhà nước đã chuẩn bị tiến hành đầu tư và nâng cấp các hệ thống liên quan đến dữ liệu người dùng các các hệ thống trọng yếu liên quan đến ANQG.

Luật An ninh mạng sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp trong nước bị quản lý như thế nào thì các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng sẽ chịu chung một chế tài quản lý như vậy.

Thời gian trở lại đây, đi cùng với sự phát triển của làn sóng khởi nghiệp, lĩnh vực Công nghệ thông tin cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của các dự án startup. Số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực này cũng gia tăng từng ngày đi kèm với sự đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh như: doanh nghiệp phần cứng, điện tử; doanh nghiệp phần mềm; doanh nghiệp nội dung số,…mà sự ra đời của Luật An ninh mạng chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa dành cho tất cả các doanh nghiệp.

Last Updated on: July 3rd, 2018 at 8:46 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram