Số lượng doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề đang ở mức rất thấp


Posted On Aug 21 2018 by

Theo thống kê của Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững thuộc Bộ LĐTB&XH cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới chỉ đạt 9,11% trong khi số doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động lại chỉ chiếm 36%. Với con số như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu công tác gắn kết đào tạo với thị trường lao động đã thực sự hiệu quả?

Số lượng doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề đang ở mức rất thấp

Thực tế cho thấy, tại Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn đang áp dụng cách tự thực hiện đào tạo nghề cho lao động hợp tác hơn là liên hệ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đáng chú ý, khi nhắc đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp vẫn còn chưa thực hiền đầy đủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Tình hình thực tập tại doanh nghiệp và cứ lao động đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng chỉ có 5% doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, nhóm có tỉ lệ cao nhất là doanh nghiệp nhà nước với 14%.

Mặc dù pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng những điều kiện tiên quyết này nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa áp dụng triệt để, thậm chí là bỏ qua vì không muốn tốn công sức và tiền bạc.

Nhiều đơn vị khi tuyển dụng thường sử dụng lối đi tắt, chỉ muốn tuyển lao động phổ thông, không qua đào tạo nghề nghiệp có thể vì tính chất công việc của sản xuất, hoặc do muốn né tránh đào tạo để hạn chế trả lương cao hoặc chế độ bảo hiểm không đáp ứng….

Last Updated on: August 21st, 2018 at 2:26 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram