Một số lưu ý cho các doanh nghiệp mới thành lập


Posted On Aug 3 2019 by

Thành lập một doanh nghiệp không khó, tuy nhiên để vận hành nó một cách hiệu quả và đạt được thành công mới là điều không hề dễ dàng. Đối với một doanh nghiệp vừa thành lập, rất nhiều khó khăn đợi chờ ở phía trước. Chính vì vậy, cần phải học hỏi và nắm chắc luật doanh nghiệp để không vi phạm pháp luật. Sau đây là một số lưu ý dành cho các doanh nghiệp mới thành lập:

Tuân thủ nghĩa vụ thuế: Chủ doanh nghiệp cần phải tìm hiểu về các loại thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế. Có nhiều loại thuế khác nhau như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và một số loại thuế khác tùy theo hình thức kinh doanh của công ty như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường… Cần lưu ý về thời gian nộp và kê khai thuế để tránh bị chậm.

Các quy định liên quan đến người lao động: Nhân sự là một yếu tố vô cùng quan trọng cho sự thành công của công ty, chính vì vậy, hãy tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về lao động cũng như có chế độ đãi ngộ tốt với người lao động. Một số quy định về lao động cần lưu ý như độ tuổi lao động, thời gian thử việc, nghĩa vụ của doanh nghiệp nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Những rủi ro về pháp lý trong hợp đồng ký kết với khách hàng: Rủi ro này sẽ gây ra những hậu quả vô cùng lớn đến kinh tế và uy tín, thậm chí gây phá sản. Chính vì vậy, trước khi ký kết hợp đồng, chủ doanh nghiệp cần nghiên cứu những quy định pháp luật liên quan như Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Thương mại năm 2005. Ngoài ra, nên có kỹ năng về soạn thảo hợp đồng để lường trước mọi vấn đề có khả năng phát sinh.

Last Updated on: August 3rd, 2019 at 5:08 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram