Ngân hàng nhà nước gia hạn thời gian vay ngoại tệ cho các doanh nghiệp


Posted On Mar 28 2018 by

Trước tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và trở ngại, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định kéo dài thời gian cho vay ngoại tệ thêm 1 năm cho các doanh nghiệp. Như vậy, cùng với quyết định này, cơ quan này đã kéo dài thời hạn cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước, từ đó thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam đến hết năm 2018.

Ngân hàng nhà nước gia hạn thời gian vay ngoại tệ cho các doanh nghiệp

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, việc cho vay bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu sẽ góp phần tích cực giúp các tổ chức tín dụng có thêm cơ hội quản lý và thu hút được nguồn ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, nhờ đó khách hàng sẽ không phải lo lắng về việc rủi ro tỷ giá.

Cũng theo quyết định này, các ngân hàng sẽ được phép hoạt động xem xét quyết định cho khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước, thực hiện các phương án để sản xuất và kinh doanh hàng hoá xuất khẩu qua con đường cửa khẩu biên giới Việt Nam nếu trường hợp khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả bớt gánh nợ vay này.

Khi được thông qua khoản giải ngân cho vay, khách hàng sẽ phải bán số ngoại tệ vay đó cho các tổ chức tín dụng hay chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay, áp dụng hình thức giao dịch thanh toán đã được pháp luật quy định bằng đồng ngoại tệ.

Last Updated on: March 28th, 2018 at 2:44 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram