Nghiên cứu sửa đổi luật để gỡ vướng cho doanh nghiệp


Posted On Apr 27 2018 by

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả một số nghị quyết trước đó về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp từ này cho đến năm 2020.

Nghiên cứu sửa đổi luật để gỡ vướng cho doanh nghiệp

Cụ thể như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có trách nhiệm tiếp tục tổ chức và đào tạo các khoá học để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường năng lực quản lý, công khai tài chính để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Rà soát, sửa đổi Nghị định số 78/2015 ngày 14/9/2015 của Chính phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh doanh cho các doanh nghiệp sớm.

Bộ Tài chính tập trung xây dựng và nhanh chóng trình Chính phủ các dự án Luật sửa đổi về thuế, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; quản lý chặt chẽ, thu đúng và đủ thuế kịp thời với những hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ cần sớm xây dựng Nghị định về hoá đơn, chứng từ điện tử để thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế; nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hoá đơn điện tử để kết nối thông tin, quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất…; rà soát quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất phù hợp, đảm bảo công khai minh bạch. Ngoài ra, Bộ cũng cần có đề xuất chính sách đột phá trong việc tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xem xét và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thu hồi và sử dụng đất…

Last Updated on: April 27th, 2018 at 11:20 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram