Nhiều doanh nghiệp muốn cổ phần hóa nhưng lại “chùn bước” vì quy định


Posted On Nov 11 2017 by

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn bỏ vốn vào các DN Nhà nước, tuy nhiên, các quy định giới hạn về tỷ lệ sở hữu theo pháp luật Việt Nam hiện nay khiến họ không thể can dự sâu vào điều hành và quản trị công ty.

Nhiều doanh nghiệp muốn cổ phần hóa nhưng lại “chùn bước” vì quy định

Trong thời gian vừa qua, tổng số tập đoàn và công ty bán được cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài khá ít ỏi, chỉ có 4/46 DNNN được NĐT ngoại quan tâm khi cổ phần hóa (CPH) tương đương 8,7% tổng số vốn.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự thiếu thu hút này được cho là do việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài. Với tỷ lệ sở hữu quá nhỏ theo quy định như hiện nay, các NĐT nước ngoài không được phép can dự quá sâu vào điều hành, quản trị công ty cũng như phần nào hạn chế mong muốn được đầu tư chiến lược của họ. Điều này sẽ gây nên sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, giảm động cơ đầu tư chiến lược, nguy cơ vi phạm các nghĩa vụ, cam kết hậu hợp đồng.

Trước thực trạng trên, các NĐT nước ngoài và giới chuyên gia cho rằng cần phải sớm có giải pháp cũng như nới rộng hành lang pháp lý cho phép NĐT ngoại sở hữu tỷ lệ cổ phần tương đương các cổ đông chiến lược trong nước. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thêm về điều kiện cho phép sở hữu chi phối ở các ngành, lĩnh vực không thiết yếu, đồng thời là cần có chính sách bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số ở các ngành, lĩnh vực cổ đông chiến lược chỉ được sở hữu thiểu số như hiện nay.

Last Updated on: November 11th, 2017 at 10:49 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram