Những chính sách có hiệu lực ngay đầu năm 2019 doanh nghiệp cần nắm vững


Posted On Jan 2 2019 by

Bắt đầu từ tháng 01/2019, hàng loạt chính sách sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành, vì vậy doanh nghiệp cần nhớ rõ để tránh bị các cơ quan chức năng “hỏi thăm”.

Những chính sách có hiệu lực ngay đầu năm 2019 doanh nghiệp cần nắm vững

  • Tăng lương tối thiểu vùng

Kể từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo HĐ lao động, cụ thể:

Vùng 1: 4.180.000 đồng/tháng

Vùng 2: 3.710.000 đồng/tháng

Vùng 3: 3.250.000 đồng/tháng

Vùng 4: 2.920.000 đồng/tháng.

  • Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm công khai

Theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP, từ năm 2019, người sử dụng lao động cần phải công khai các nội dung gồm: tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp, thoả ước lao động tập thể ngành, thoả ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia,…

  • Tăng giá khám bệnh bảo hiểm y tế

Bắt đầu từ ngày 15/01/2019, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ được áp dụng theo biểu giá mới, cụ thể:

+ Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1: 37.000 đồng/lượt

+ Bệnh viện hạng 2: 33.000 đồng/lượt

+ Bệnh viện hạng 3: 29.000 đồng/lượt

+ Bệnh viện hạng 4, trạm y tế xã: 26.000 đồng/lượt.

Đối với những ca cần phải hội chuẩn sẽ có giá là 200.000 đồng.

  • Tăng khung thuế môi trường đối với xăng, dầu

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số nhóm hàng hoá sẽ được tăng theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 như sau:

+ Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít

+ Dầu diesel: 2.000 đồng/lít

+ Than nâu: 15.000 đồng/tấn

+ Túi nilon thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg

Last Updated on: January 2nd, 2019 at 2:25 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram