Những điểm cần lưu ý khi kinh doanh casino dành cho doanh nghiệp


Posted On Sep 15 2018 by

Theo Nghị định số 175/2016/NĐ-CP, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và pháp luật có liên quan và nguyên tắc “không hồi tố” của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp khi kinh doanh ngành nghề casino cần lưu ý những điểm quan trọng dưới đây.

Những điểm cần lưu ý khi kinh doanh casino dành cho doanh nghiệp

  • Về quảng cáo

Do đặc thù là dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được quảng cáo trong phạm vi khuôn khổ của khách sạn, nơi đã đăng ký giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Việc quảng cáo dịch vụ này chỉ được phép đặt trong các cơ sở lưu trú du lịch, đồng thời đảm bảo người ở bên ngoài không nghe hay nhìn thấy được.

  • Về điều kiện năng lực tài chính

Doanh nghiệp khi xin cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi roulette hoặc trò chơi điện tử có thưởng cần đáp ứng đủ năng lực theo yêu cầu quản lý. Mức vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 2 tỷ USD. Một doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ này chỉ được phép mở tại một địa điểm kinh doanh duy nhất.

  • Về máy móc thiết bị

Các máy trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng phải là máy mới 100% với các thông số kỹ thuật do nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng công bố và đã được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận kiểm định. Nếu máy móc bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, doanh nghiệp cần tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa nhưng không được phép can thiệp vào tỉ lệ trả thưởng.

Ngoài ra, định kỳ 3 năm một lần, cơ quan chức năng cần phải kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh casino để đánh giá tình hình khả năng tiếp tục duy trì hoặc thu hồi giấy phép.

Last Updated on: September 15th, 2018 at 3:18 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram