Những điều cần biết về thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp


Posted On Jul 28 2019 by

Bạn muốn khởi nghiệp? Bạn muốn bắt đầu kinh doanh? Thành lập Công ty chính là bước đầu tiên để hiện thực hóa những ý tưởng và bắt đầu sự nghiệp của chính mình. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ các vấn đề pháp lý về thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014.

Thứ nhất, chuẩn bị đầy đủ những thông tin để thành lập công ty

 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để phù hợp nhất với định hướng phát triển của công ty sau này.
 • Chuẩn bị bản sao công chứng của CMND hoặc hộ chiếu của các cổ đông trong Công ty
 • Lựa chọn tên công ty, địa chỉ đặt trụ sở: tên nên ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và và không bị trùng.
 • Xác định số vốn điều lệ của Công ty
 • Xác định chức danh của người đại diện pháp luật cho Công ty.
 • Chọn ngành nghề kinh doanh đã được chuẩn hóa theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, tiến hành các bước để thành lập công ty

 • Soạn thảo hồ sơ doanh nghiệp, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại điều 20 của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 • Nộp hồ sơ doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Nếu ủy quyền cho người khác nộp thì cần có giấy ủy quyền mang theo.

Thứ ba, tiến hành thủ tục làm con dấu pháp nhân

 •  Mang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao) đến cơ sở có chức năng khắc dấu để làm con dấu pháp nhân
 • Khi đến nhận con dấu, đại diện doanh nghiệp phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc) và xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu ủy quyền người khác lấy cần công chứng giấy ủy quyền mang theo.

Thứ tư, các thủ tục sau khi thành lập Công ty

 •  Kê khai thuế ban đầu
 • Đăng ký kê khai thuế thông qua mạng điện tử theo quy định
 • Nộp tờ khai và thuế môn bài
 • Nộp thông báo áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị Gia tăng
 • Thực hiện thủ tục mua, đặt và tự in hóa đơn
 • Dán hoặc treo mẫu hóa đơn liên 2 tại trụ sở của doanh nghiệp
 • Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định.

Các bước thành lập công ty đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là đầu tư tâm huyết, sức lực, xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh để công ty phát triển thành công và bền vững.

Last Updated on: July 28th, 2019 at 6:04 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram