Những điều kiện cần thiết để thành lập doanh nghiệp tư nhân


Posted On Aug 17 2019 by

Doanh nghiệp là khu vực kinh tế có vai trò thiết yếu và là nhân tố vô cùng quan trọng đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Với xu hướng hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam đang ngày một phát triển về số lượng cũng như chất lượng. Tính đến ngày 31/12/2018, có tổng 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, đặc biệt số lượng doanh nghiệp mới thành lập cả nước tăng nhanh. Trung bình, mỗi năm có trên 100 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, trong đó doanh nghiệp tư nhân là chủ yếu.

Những điều kiện để thành lập một doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập một doanh nghiệp tư nhân đúng với các quy định của pháp luật, bạn cần chú ý để đáp ứng một số điều kiện sau:

– Tên doanh nghiệp: Chú ý tên doanh nghiệp không được trùng với tên bất kỳ công ty nào trên phạm vi toàn quốc. Tên doanh nghiệp bao gồm: tên bằng tiếng Việt, tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

– Trụ sở chính công ty: Trụ sở công ty phải có địa chỉ rõ ràng, được sử dụng hợp pháp, không nằm trong vùng quy hoạch của địa phương, không được nằm ở chung cư trừ khi đặt ở các tầng chung cư có chức năng thương mại và phải có văn bản để chứng minh.

–  Ngành nghề kinh doanh: Phải nằm trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc trong pháp luật chuyên ngành đã được pháp luật quy định.

– Vốn đầu tư: Đối với mỗi ngành nghề đều yêu cầu vốn pháp định. Bạn cần tìm hiểu rõ quy định về pháp luật để đăng ký vốn pháp định phù hợp.

– Chủ của doanh nghiệp: Trong Luật doanh nghiệp có quy định rõ những điều kiện đối với chủ doanh nghiệp. Bạn cần đảm bảo chủ doanh nghiệp không bị vướng vào những điều kiện cấm.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp chỉ do duy nhất một cá nhân làm chủ, đồng thời mỗi cá nhân chỉ được làm chủ của 01 doanh nghiệp tư nhân.

Last Updated on: August 17th, 2019 at 7:02 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram