Những lưu ý cần biết khi thành lập công ty kinh doanh casino (phần 2)


Posted On Nov 1 2019 by

Phần 2 bài viết sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn về một số lưu ý khi thành lập công ty kinh doanh về lĩnh vực casino để tránh những sai phạm về quy định của pháp luật.

 Lưu ý về thời hạn góp vốn

Khi bạn thành lập công ty kinh doanh casino thì trong vòng 90 ngày kể từ khi có giấy phép đăng ký doanh nghiệp, bạn phải thực hiện góp đủ vốn theo quy định. Việc góp vốn có thể góp bằng tiền gồm Việt Nam đồng, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, các tài sản khác có thể định giá bằng tiền Việt Nam, giá trị quyền sử dụng đất… hoặc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền liên quan đến quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật.

Nếu như không góp đủ vốn theo cam kết thì doanh nghiệp cần làm thủ tục điều chỉnh, thay đổi vốn điều lệ.

Lưu ý về chuẩn bị vốn và kê khai vốn điều lệ

Khi thành lập công ty kinh doanh casino thì bạn cần chuẩn bị vốn đầy đủ theo quy định. Mức vốn tối thiểu này tùy thuộc vào khả năng tài chính cũng như quy định của pháp luật về vốn của ngành nghề đăng ký kinh doanh

 Bên cạnh đó, bạn cần tiến hành kê khai vốn điều lệ. Mức vốn điều lệ tối thiểu cần kê khai cũng tùy thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Nếu như doanh nghiệp đăng ký ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định hay vốn ký quỹ thì doanh nghiệp đó cần chứng minh về vốn. Với trường hợp này, cần phải kê khai vốn điều lệ tối thiểu phải bằng hoặc nhiều hơn so với mức vốn được quy định

Còn nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề mà không yêu cầu về vốn pháp định thì việc kê khai vốn điều lệ sẽ tùy vào mong muốn của mình.

Last Updated on: November 1st, 2019 at 1:28 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram