Những lưu ý cần biết khi thành lập công ty kinh doanh casino (phần 3)


Posted On Nov 15 2019 by

Thành lập doanh nghiệp là điều không hề dễ dàng, nhất là doanh nghiệp kinh doanh về casino. Pháp luật quy định về việc thành lập doanh nghiệp rất chặt chẽ. Bạn cần nắm vững luật doanh nghiệp và các quy định liên quan để có thể khởi nghiệp thuận lợi từ những bước đầu tiên.

Lưu ý khi khắc dấu của công ty

Sau khi đã có mã số thuế, bạn cần thực hiện các bước về khắc dấu cho công ty kinh doanh casino.  Trước khi sử dụng con dấu, theo quy định doanh nghiệp phải thông báo  mẫu con dấu của công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng cũng như nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện đầy đủ thông tin về tên và mã số doanh nghiệp.

Lưu ý về chọn người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật của công ty kinh doanh casino có thể là người giữ chức vụ giám đốc, chủ tịch hay người quản lý… Doanh nghiệp cần chọn một người có trách nhiệm, đủ năng lực, kinh nghiệm để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, tốt nhất, bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp phải bảo đảm rằng luôn có ít nhất một người đại diện pháp luật cho công ty phải cư trú tại Việt Nam. Nếu như doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì điều kiện bắt buộc người đại diện đó phải cư trú ở Việt Nam. Nếu như xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác về việc chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Last Updated on: November 15th, 2019 at 3:12 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram